utorak, 08 Septembar 2020 11:51

Upis u naredni semestar na III ciklusu studija

O B A V J E S T

 

Upis u naredni semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, akademske 2019./2020. obavit će se u periodu od 08.09.2020. do 14.09.2020. godine.

RUKOVODILAC VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA                                                       
Prof. dr Samir Čaušević, s.r.