četvrtak, 13 Juli 2017 14:36

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2017/2018. godine

U prilogu ovog obavještenja se nalaze Preliminarne rang liste kandidata koje se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja. Također, u prilogu su postavljena rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 12.07.2017. godine.

Kandidati za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija mogu izraziti primjedbu na preliminarnu listu podnošenjem Zahtjeva u Studentskoj službi Fakulteta do ponedeljka 17.07.2017 do 12:00 h.

Uvid u radove moguće je obaviti u ponedeljak 17.07.2017. u 12:00 h uz obavezno prilaganje kopije zadataka koju je kandidat dobio po završetku prijemnog ispita.