petak, 08 Decembar 2017 15:01

Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije studenta trećeg ciklusa studija - M.A. Alem Čolaković

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, M.A Alem Čolaković,  prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom:  ''Integracija IoT, Fog i Cloud sistema sa posebnim osvrtom na QoS metrike za evaluaciju''.

Prezentacija će se održati 26. decembra 2017. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (sala za odbrane završnih radova).