utorak, 10 Oktobar 2017 13:30

Odluka o Prijavi za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja. Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.