ponedjeljak, 09 Oktobar 2017 14:57

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2017/2018. godine

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU

Akademska godina 2017 - 2018.

Preliminarni rezultati bodovanja studenta II ciklusa studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.