ponedjeljak, 25 Septembar 2017 16:01

Informacije o upisu u ak. 2017/2018. godinu

Upis u više godine prvog i drugog ciklusa studija će se vršiti do 05.10. 2017. godine.

Potrebna dokumentacija je navedena u ovom obavještenju, a može se preuzeti iz priloga.

 

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Prvi ciklus studija

Upis u više godine studija

 

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista- na poleđini jednog lista  upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 100.00 KM svrha upis u __ godinu studija
 4. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 5. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 6. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Napomena: stavke 3. oslobođeni su plaćanja djeca šehida i palih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

 

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

____________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Upis u više godine studija

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista / na poleđini jednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra.
 3. uplatnica na 900.00 KM svrha upis u __. godinu studija I rata (1800.00 KM upis u _godinu)
 4. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 5. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata

6.uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

Napomena: stavke 3. oslobođeni su plaćanja djeca šehida i palih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja.

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

 

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

 ____________________________________________________________________________

  

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Upis u više godine studija

OBNOVA GODINE – REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista /na poleđini ednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 200.00 KM,– svrha obnova __godine
 4. 100 KM PUTA BROJ NEPOLOŽENIH ISPITA
 5. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 6. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 7. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

 

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

____________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Upis u više godine studija

OBNOVA GODINE  - SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista /na poleđini ednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 200.00 KM,– svrha obnova __godine
 4. 100 KM PUTA BROJ NEPOLOŽENIH ISPITA
 5. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 6. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 7. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

____________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Drugi ciklus studija

Upis u više godine studija

 

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista- na poleđini jednog lista  upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 130.00 KM svrha upis u __ godinu studija
 4. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 5. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 6. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

 

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

____________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Drugi ciklus studija

 

Upis u više godine studija

OBNOVA GODINE – REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista /na poleđini ednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 260.00 KM,– svrha obnova __godine
 4. 100 KM PUTA BROJ NEPOLOŽENIH ISPITA
 5. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 6. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 7. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

 

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

____________________________________________________________________________

 

Drugi ciklus studija

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Upis u više godine studija

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

 

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista / na poleđini jednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra.
 3. uplatnica na 1000.00 KM svrha upis u __. godinu II ciklusa studija I rata (2000.00 KM upis u _godinu)
 4. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 5. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata

6.uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

______________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

Drugi ciklus studija

Upis u više godine studij

OBNOVA GODINE  - SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 2. 2 semestralna lista /na poleđini ednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 3. uplatnica na 260.00 KM,– svrha obnova __godine
 4. 100 KM PUTA BROJ NEPOLOŽENIH ISPITA
 5. uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 6. uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 7. uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal se kupuje na Pravnom fakultetu.

 

 ____________________________________________________________________________

 

APSLVENTSKI STAŽ

Za studente koji studiraju u skladu bolonjskim principima

(Treća godina prvog ciklusa i druga godina drugog ciklusa studija)

Studenti završnih godina studija prvog i drugog ciklusa, redovni kao i redovni samofinansirajući, koji su u 2016/17 studijskoj godini prvi put upisali posljednju godinu studija zadržavaju status studenta u 2017/18 studijskoj godini, bez obzira na broj nepoloženih ispita, oslobođeni su obaveze plaćanja obnove godine.

Za upis apsolventskog staža je potrebno:

 • Obrazac ŠV 20 /2kom/
 • 2 semestralna lista /na poleđini jednog lista upisati predmete zadnjeg odslušanog semestra
 • uplatnica na 10.00 KM svrha : članarina za biblioteku
 • uplatnica na 5.00 KM svrha: osiguranje studenata
 • uplatnica na 10.00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

  ____________________________________________________________________________

 

STUDIJSKA 2017/18. GODINA

PREDBOLONJSKI  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

“APSOLVENTI”

 

Upis studenata u akademsku 2016/17 godinu je od 23.09.2016. godine do 29.09 .2016. godine

 

POTREBNO JE:

 • SEMESTRALNI LIST /na poleđini lista upisati nepoložene ispite/
 • 200 KM obnova godine
 • 100KM x broj nepoloženih ispita
 • 10 KM svrha članarina za bibliotku
 • 5 KM svrha osiguranje
 • ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

 

Studenti koji su imali dugovanja iz prošle akademske godine prvo moraju izmiriti dugovanja pa onda se upisati u tekuću godinu.