srijeda, 19 Oktobar 2016 11:39

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2016/2017. godine

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZIETA U SARAJEVU

Akademska godina 2016 - 2017.

Konačni rezultati bodovanja i rang lista studenta za upis na II ciklus studija se mogu preuzeti odabiron željenog usmjerenja.