Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Novosti https://fsk.unsa.ba Mon, 19 Feb 2018 02:57:48 +0100 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba Obavještenje: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2017/2018. godine https://fsk.unsa.ba/novosti/item/384-obavjestenje-ovjera-zimskog-i-upis-u-ljetni-semestar-2017-2018-godine.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/384-obavjestenje-ovjera-zimskog-i-upis-u-ljetni-semestar-2017-2018-godine.html

Obavještenje za studente

 

Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2017/18. godine

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2017/18. godini od 05.02. do 16.02.2017. godine

 

Za upis i ovjeru je potrebno :

Redovan studij:

 • Index;
 • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
 • Za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga, broj računa: 1020500000020271
 • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html)

 

Redovan-samofinansirajući studij:

 • Index;
 • Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osobne podatke a na poleđini lista upisati predmete zimskog semestra.
 • Uplata druge rate participacije, za studente koji obnavljaju godinu, uplata preostalog duga. Broj računa: 1020500000020271.
 • Obrazac br. 2 koji je sastavni dio ugovora o učenju (izborni predmeti: https://www.fsk.unsa.ba/studijski-programi.html

 

Studenti koji ne ovjere zimski semestar i ne upišu ljetni semestar neće moći prisustvovati nastavi ljetnog semestra i polagati ispite u ljetnom semestru.

Molimo studente da se strogo pridržavaju datog termina za upis i ovjeru zimskog semestra  jer nikakva naknadna ovjera neće biti moguća. Ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, molimo blagovremeno kontaktirajte Službe Fakulteta.

Semestralni list može se kupiti u skriptarnici Pravnog fakulteta

 

D E K A N A T

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 30 Jan 2018 15:25:50 +0100
Obavještenje za diplomante i magistranite koji nisu prisustvovali svečanoj Promociji 02.12.2017. godine https://fsk.unsa.ba/novosti/item/381-obavjestenje-za-diplomante-i-magistranite-koji-nisu-prisustvovali-svecanoj-promociji-02-12-2017-godine.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/381-obavjestenje-za-diplomante-i-magistranite-koji-nisu-prisustvovali-svecanoj-promociji-02-12-2017-godine.html

Obavještavaju se diplomanti i magistraniti koji nisu prisustvovali svečanoj Promociji 02.12.2017. godine

da svoje diplome mogu preuzeti u studentskoj službi Fakulteta od 18. – 22- 12. 2017 godine od 11-13. sati.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Thu, 14 Dec 2017 13:32:26 +0100
Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije studenta trećeg ciklusa studija - M.A. Alem Čolaković https://fsk.unsa.ba/novosti/item/380-prezentacija-prijedloga-teme-doktorske-disertacije-studenta-treceg-ciklusa-studija-m-a-alem-colakovic.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/380-prezentacija-prijedloga-teme-doktorske-disertacije-studenta-treceg-ciklusa-studija-m-a-alem-colakovic.html

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, M.A Alem Čolaković,  prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom:  ''Integracija IoT, Fog i Cloud sistema sa posebnim osvrtom na QoS metrike za evaluaciju''.

Prezentacija će se održati 26. decembra 2017. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu (sala za odbrane završnih radova). 

 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 08 Dec 2017 15:01:40 +0100
Konačna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij u akademskoj 2017/2018 godini https://fsk.unsa.ba/novosti/item/379-konacna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/379-konacna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Konačna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2017/2018 godini se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 10 Nov 2017 15:17:03 +0100
Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij u akademskoj 2017/2018 godini https://fsk.unsa.ba/novosti/item/378-preliminarna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/378-preliminarna-rang-lista-kandidata-prijavljenih-za-upis-na-treci-ciklus-studija-doktorski-studij-u-akademskoj-2017-2018-godini.html

Preliminarna rang-lista kandidata prijavljenih za upis na treći ciklus studija-doktorski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2017/2018 godini se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Mon, 06 Nov 2017 09:25:31 +0100
Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu https://fsk.unsa.ba/novosti/item/377-svecana-promocija-i-dodjela-diploma-diplomantima-i-magistrantima-univerziteta-u-sarajevu.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/377-svecana-promocija-i-dodjela-diploma-diplomantima-i-magistrantima-univerziteta-u-sarajevu.html

Svečana promocija

Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

O terminu preuzimanja pozivnica diplomanti i magistranti će biti obaviješteni putem matičnih fakulteta/akademija. 

Nakon početka Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu naknadni ulazak u dvoranu neće biti moguć iz sigurnosnih i protokolarnih razloga.

Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking Olimpijske dvorane neće biti otvoren za javnost.

Raspored - Zetra
 
Pozivnice za promociju se mogu preuzeti u Studentskoj službi od 24.11.2017. godine do 01.12.2017. godine u terminu od 09:00-15:00h. 
 
 
DODATAK:
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 22 Nov 2017 15:33:21 +0100
UNSA obavijest: Online prijave za ispite za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija https://fsk.unsa.ba/novosti/item/375-unsa-obavijest-online-prijave-za-ispite.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/375-unsa-obavijest-online-prijave-za-ispite.html

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija, a ne mogu preuzeti online prijave za ispite na novoj web stranici Univerziteta, mogu iste preuzeti sa stare web stranice i ovog linka old.unsa.ba/eprijava.

S poštovanjem,

 

Armina Bukvic-Uštovic,

Stručni saradnik za ECTS

Sluzžba za nastavu / Office of Teaching and Learning

Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo

Obala Kulina bana 7/2

71000  Sarajevo

Tel/Phone: ++387 33 565 119

Fax: ++387 33 203 291

www.unsa.ba

 

 
]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 15 Nov 2017 14:01:49 +0100
Konkurs za upis studenata na CISCO obuku (CCNA) https://fsk.unsa.ba/novosti/item/374-konkurs-za-upis-studenata-na-cisco-obuku-ccna.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/374-konkurs-za-upis-studenata-na-cisco-obuku-ccna.html

(CCNA – Certified Cisco Network Associate)

COSCO CCNA

 

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u partnerstvu sa Akademika d.o.o., kao autorizovanom CISCO Akademijom, objavljuje poziv za FSK studente za upis na obuku za CCNA program obuke, prvi modul „Uvod u mreže“. Obuka počinje 4.12.2017. godine, a krajnji rok za prijavu je 24.11.2017. godine.

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti putem online prijavnog obrasca na linku http://akademika.ba/kontakt, (u polje Naslov* unijeti FSK, Email*: email, a u Poruka* navesti broj telefona, CCNA kurs) ili kod V.asis. Alem Čolaković (kabinet 62).

Nastava će se izvoditi na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, 2-3 puta sedmično (ponedjeljkom, srijedom i/ili petkom), a termini obuke će biti naknadno definisani.

Trajanje nastave: 40 časova Mogućnost plaćanja u 2 rate!
Cijena za studente sa 20% popusta za grupu od min 6 do 12 polaznika: 400 KM
Cijena za studente sa 35% popusta za grupu od 12 i više polaznika: 325 KM

Prijavite se za obuku i osigurajte sebi priliku da steknete vještine instaliranja, konfiguriranja i održavanja mreža, prema međunarodnom Cisco standardu!

Više o programu CISCO obuke na http://www.akademika.ba/cisco.html

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Tue, 07 Nov 2017 12:03:44 +0100
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu https://fsk.unsa.ba/novosti/item/372-javni-oglas-za-izbor-i-imenovanje-sest-clanova-upravnog-odbora-univerziteta-u-sarajevu.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/372-javni-oglas-za-izbor-i-imenovanje-sest-clanova-upravnog-odbora-univerziteta-u-sarajevu.html

 

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članova 49, 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje 


JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

a)    broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora ............... 6
b)    broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ...............................1


1.    Uvjeti za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora:
a)    da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
b)    da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c)    da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
d)    da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

2.    Uvjeti za imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata:
a)    da je državljanin BiH,
b)    da je stariji od osamnaest (18) godina,
c)    da ima status studenta prvog ili drugog ciklusa studija,
d)    da je član Skupštine Studentskog parlamenta,
e)    da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
f)    da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

3.    Mandat članova Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine, a mandat člana Upravnog odbora iz reda studenata traje jednu (1) godinu.

4.    Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

5.    Uz prijavu, kandidati za članove Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
-    kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
-    motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
-    odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,
-    potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
-    potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a)    da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b)    da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c)    da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.
        
6.    Uz prijavu, kandidat za člana Upravnog odbora iz reda studenata dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
-    uvjerenje o državljanstvu BiH,
-    izvod iz matične knjige rođenih,
-    potvrdu fakulteta/akademije o statusu studenta,
-    potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a)    da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b)    da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c)    da nije disciplinski kažnjavan za povrede studentske discipline u periodu od godinu dana prije nominiranja za člana Upravnog odbora, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

7. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Avaz “ i „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: 

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 
 

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Fri, 03 Nov 2017 09:18:47 +0100
Obaviještene za upis u I godinu drugog ciklusa studija u ak. 2017/2018. godini https://fsk.unsa.ba/novosti/item/370-obavijestene-za-upis-u-i-godinu-drugog-ciklusa-studija-u-ak-2017-2018-godini.html https://fsk.unsa.ba/novosti/item/370-obavijestene-za-upis-u-i-godinu-drugog-ciklusa-studija-u-ak-2017-2018-godini.html

REDOVAN STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

Prva godina II ciklus studija

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija potrebno je:

REDOVAN STUDIJ

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje    isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 130,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REDOVAN SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

AKADEMSKA 2017/18. GODINA

 

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija – potrebno je:

Prva godina II ciklus studija

Za upis je potrebno:

 1. index
 2. dvije fotografije 6x4cm
 3. ljekarsko uvjerenje  isključivo sa Studentske poliklinike
 4. 1. upisni list
 5. Obrazac ŠV 20 /2kom/
 6. 1 semestralni list
 7. uplatnica na 2000,00 KM svrha upis u 1. godinu drugog ciklusa studija   ( ili ako se plaća u ratama 1000,00 KM sa naznakom za I rata 1. Godine IIC)
 8. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku
 9. uplatnica na 5,00 KM svrha: osiguranje studenata
 10. uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

ŽIRO RAČUN: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Napomena: stavke 7,8,9,10 mogu se uplatiti na jednu uplatnicu s tim da je potrebno kod svrhe uplate navesti sve stavke.

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202250621169

Upisni materijal može se uzeti na Pravnom fakultetu  (skriptarnica Univerziteta).

Upisni materijal popuniti čitko, sa svim traženim podacima, sliku zalijepiti u index.

Ugovore o učenju i obrazac 1. preuzeti sa stranice Fakulteta popuniti u dva primjerka I predate sa upisnim materijalom

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Obavještenja Wed, 18 Oct 2017 10:44:32 +0200