Lista nastavnika i saradnika za akademsku 2017/2018. godinu

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Akademska godina: 2017/2018

Lista nastavnika i saradnika

R.b

Ime i prezime

Akademsko zvanje

1

dr Samir Čaušević

Redovni profesor

2

dr Abidin Deljanin

Redovni profesor

3

dr Osman Lindov

Redovni profesor

4

dr Fadila Kiso

Redovni profesor

5

dr Džafer Kudumović

Redovni profesor

6

dr Sanja Steiner

Redovni profesor

7

dr Mesud Hadžialić

Redovni profesor

8

dr Alma Omerspahić

Redovni profesor

9

dr Himzo Bajrić

Vanredni profesor

10

dr Sabira Salihović

Vanredni profesor

11

dr Suada Dacić

Vanredni profesor

12

dr Mustafa Mehanović

Vanredni profesor

13

dr Nedžad Branković

Vanredni profesor

14

dr Muharem Šabić

Vanredni profesor

15

dr Boran Pikula

Vanredni profesor

16

dr Nasuf Hadžiahmetović

Vanredni profesor

17

dr Jasmina Baraković Husić

Vanredni profesor

18

dr Irfan Turković

Vanredni profesor

19

dr Samir Ribić

Vanredni profesor

20

dr Tarik Čaršimamović

Docent

21

dr Nino Ćorić

Docent

22

dr Drago Ezgeta

Docent

23

dr Ahmed  Ahmić

Docent

24

dr Smajo Salketić

Docent

25

dr Azra Ferizović

Docent

26

dr Amel Kosovac

Docent

27

dr Tomislav Mihetec

Docent

28

dr Sabina Baraković

Docent

29

dr Anel Tanović

Docent

30

dr Adnan Huremović

Docent

31

dr Vahidin Hadžiabdić

Docent

32

dr Nejla Kalajdžisalihović

Docent

33

mr Dario Bušić

Viši asistent

34

mr Enes  Čovrk

Viši asistent

35

mr Mirza Berković

Viši asistent

36

Belma Memić MA 

Viši asistent

37

Adisa Hasković MA

Viši asistent

38

Alem  Čolaković MA

Viši asistent

39

Elma Avdagić MA

Viši asistent

40

mr Nedim Osmić

Viši asistent

41

mr Irma Sokolović

Viši asistent

42

mr Esad  Jalovčić

Viši asistent

43

mr Irena Serna-Marjanović

Viši asistent

44

Elma Plasto MA

Viši asistent

45

Ermin Muharemović MA

Viši asistent

46

Adis Mlinarić dipl.ing.el.

Asistent

47

Muhamed  Begović MA

Asistent

48

Adnan  Omerhodžić MA

Sistem inžinjer/laborant

49

Samir Džaferović MA  

Ekspert iz privrede

50

Emir Deljanin MA

Sistem inžinjer/laborant

51

Samira Šabanović MA

Sistem inžinjer/laborant

52

Ajdin Džananović

Demonstrator

53

Teodora  Vitković

Demonstrator

54

Maida Kamenjašević

Demonstrator

55

Lemana Korić

Demonstrator