ponedjeljak, 17 Decembar 2012 14:57

Dokumenti potrebni za upis na prvu i drugu godinu III ciklusa studija – Doktorskog studija

AKADEMSKA 2012/2013 GODINA

 

Za upis je potrebno:

1. index, obrazac ŠV20 /2kom/.upisni list, semestralni list /uplaćuje se 30.00 KM , Primalac:Univerzitet u Sarajevu, broj računa 1610000008960095, Raiffeisen banka Sarajevo,

Svrha uplate: upisni materijal za Fakultet za saobraćaj i komunikacije. Uplatnicu na 30,00 KM donijeti u Studentsku službu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i preuzeti index i upisni materijal

2. dvije slike

3. uplatnica na 10,00 KM svrha : članarina za biblioteku

4.uplatnica na 10,00 KM svrha: informacioni sistem SS

5. uplatnica na 5.500,00 KM svrha upis u 1. godinu studija/Ako se plaća u dvije rate: 2750,00 KM - s naznakom prva rata

ŽIRO RAČUN za stavke 3,4,5  je: 1020500000020271

PRIMALAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije

-------------------------------------------------------------------

Shodno odluci Univerziteta u Sarajevu studenti trebaju uplatiti i sljedeće:

-10.00 KM svrha: Informacioni sistem- za potrebe UTIC-a

 Primalac Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3383202266333617

________________________________

-5.00 KM ,

Svrha: Fond „Suada Dilberović“ /stipendiranje socijalno ugroženih i nadarenih studenata/

Primalac: Univerzitet u Sarajevu

Žiro račun: 1610000008961744 (kod Raiffeisen bank d.d.)

__________________________________________________

-5.00 KM

Svrha: sredstva za aktivnosti Studentskog Parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a)

Primalac: Studentski Parlament Univerziteta u Sarajevu

Žiro račun: 3386902222532015

 

U Studentskoj službi Fakulteta možete uzeti ovo obavještenje.