petak, 27 Januar 2017 12:40

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme i potrepština za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Broj javne nabavke: 01-091/17
Sarajevo: 26.01.2017. godine


PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme i  potrepština za potrebe Fakulteta za saobradaj i komunikacije

 

Poštovani,

U  ime  Fakulteta  za  saobradaj  i  komunikacije,  pozivam  Vas  da  dostavite  ponudu  u  postupku  konkurentskog zahtjeva za nabavku broj 01-091/17 Procedura javne nabavke de se obaviti u skladu sa  Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.


Dokumentacija se može preuzeti iz priloga.