srijeda, 25 Januar 2017 14:34

Poziv na dostavu ponude za nabavku usluge Osiguranja imovine Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Broj: 01-2779/16.
Datum: 29.12.2016.


PREDMET: Poziv na dostavu ponude


Ugovorni organ: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokrenuo  je  direktni  sporazum  za  nabavku  usluge  Osiguranja  imovine  Fakulteta  za  saobraćaj i komunikacije. Upućuje ovaj poziv  za dostavu ponude. U skladu sa članom 87. stav  (3)  Zakona  o  javnim  nabavkama  za  nabavku  čija  je  procijenjena  vrijednost  jednaka  ili manja od iznosa od 6.000,00 KM ugovorni organ provodi postupak direktnog sporazuma.

Poziv se može preuzeti iz priloga  obavještenja.