četvrtak, 12 Januar 2017 10:54

Poziv na dostavu ponude za nabavku usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Broj: 01-2777/16.
Datum: 29.12.2016.


PREDMET: Poziv na dostavu ponude


Ugovorni organ: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Pokrenuo  je  direktni  sporazum  za  nabavku  usluge  kolektivnog  osiguranja  uposlenika Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.  Upućuje ovaj poziv za dostavu ponude. U skladu sa  članom  87.  stav  (3)  Zakona  o  javnim  nabavkama  za  nabavku  ĉija  je  procijenjena  vrijednost  jednaka  ili  manja  od  iznosa  od  6.000,00  KM  ugovorni  organ  provodi  postupak  direktnog  sporazuma.

 

Poziv se može preuzeti iz priloga  obavještenja.