utorak, 12 Juli 2016 14:10

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba „Kompjuterska oprema i potrepštine“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije nalazi se u prilogu.

Broj: 01-1260/16

Datum: 07.07.2016.

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba „Kompjuterska oprema i potrepštine“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije nalazi se u prilogu.