utorak, 29 Mart 2016 11:56

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 01-572/16

Na osnovi POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge i usluge podrške“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Dekan je na osnovu prijedloga Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-572/16 donosi odluku koja se može preuzeti iz priloga obavještenja.