srijeda, 16 Mart 2016 18:29

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge i usluge podrške“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Broj javne nabavke: 01-468/16

Sarajevo, 14.03.2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge i usluge podrške“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

 

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14), Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH i ovom tenderskom dokumentacijom, sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima.

Objavljeno na web stranici Ugovornog organa zajedno sa tenderskom dokumentacijom. Tenderska dokumentacija se nalazi u prilogu obavještenja.

 

Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke usluga iz Aneksa II dio B