četvrtak, 02 Juli 2015 15:53

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba sa pratećim uslugama

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV

ZA DOSTAVU PONUDA

nabavke roba sa pratećim uslugama

 

JRJN - 39000000-2

 

 

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba sa pratećim uslugama za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

Poziv i dokumentacija se mogu preuzeti iz priloga.