petak, 06 Mart 2015 14:19

Odluka i poziv za dostavu ponuda za nabavku pomoćne transportne usluge i usluge podrške

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

NARUČILAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE: Postupak nabavke pomoćne transportne usluge i usluge podrške (stručnog vodiča i prevodilaca) nakojeseprimjenjujeposebanrežim Zakona o javnim nabavkama .

 

PREDMET NABAVKE: Nabavka usluge prevoza nastavnika, saradnika i sudenata na relaciji Sarajevo – Venecija – Torino (Milano – Đenova – Komo – Verona – Monte Bianco) – Sarajevo i usluge stručnog vodiča i prevodioca za engleski i italijanski jezik, a prema specifikaciji datoj u Obrascu za cijenu.

 

Odluka i poziv za dostavljanje ponuda se mogu preuzeti iz priloga ovog obavještenja.