Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Javne nabavke http://localhost.fsk.unsa.ba Wed, 20 Sep 2017 15:57:44 +0200 Joomla! - Open Source Content Management bs-ba Odluka o poništenju postupka br. 01-1242/17 http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/355-odluka-o-ponistenju-postupka-br-01-1242-17.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/355-odluka-o-ponistenju-postupka-br-01-1242-17.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Mon, 18 Sep 2017 15:16:43 +0200 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova"Završni građevinski i instalacijski radovi" http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/350-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-za-javnu-nabavku-radova-zavrsni-gradevinski-i-instalacijski-radovi.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/350-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-za-javnu-nabavku-radova-zavrsni-gradevinski-i-instalacijski-radovi.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Thu, 24 Aug 2017 16:52:36 +0200 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: 01-1096/17 http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/346-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-01-1096-17.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/346-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-01-1096-17.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Thu, 13 Jul 2017 11:00:44 +0200 Odluka o direktnom sporazumu broj 01-925-17 od 12.06.2017. http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/341-odluka-o-direktnom-sporazumu-broj-01-925-17-od-12-06-2017.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/341-odluka-o-direktnom-sporazumu-broj-01-925-17-od-12-06-2017.html

Odluka o direktnom sporazumu broj 01-925-17 od 12.06.2017. se može preuzeti iz priloga ovog obavještenja.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Thu, 22 Jun 2017 12:01:04 +0200
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU POMOĆNIH TRANSPORTNIH USLUGA I USLUGA PODRŠKE za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/335-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-nabavku-pomocnih-transportnih-usluga-i-usluga-podrske-za-potrebe-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/335-poziv-za-dostavljanje-ponuda-za-nabavku-pomocnih-transportnih-usluga-i-usluga-podrske-za-potrebe-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Fri, 24 Feb 2017 09:11:00 +0100 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - konkurentski postupak nabavke (01-298/17) http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/334-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-konkurentski-postupak-nabavke-01-298-17.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/334-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-konkurentski-postupak-nabavke-01-298-17.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Fri, 24 Feb 2017 13:32:41 +0100 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - direktni sporazum (01-189/17) http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/332-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum-01-189-17.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/332-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum-01-189-17.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Mon, 13 Feb 2017 10:47:11 +0100 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - direktni sporazum (01-192/17) http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/331-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum-01-192-17.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/331-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum-01-192-17.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Mon, 13 Feb 2017 10:42:03 +0100 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - direktni sporazum http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/330-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/330-odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudaca-direktni-sporazum.html ]]> agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Thu, 09 Feb 2017 13:59:21 +0100 Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme i potrepština za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/328-konkurentski-zahtjev-za-dostavu-ponuda-za-nabavku-kompjuterske-opreme-i-potrepstina-za-potrebe-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije.html http://localhost.fsk.unsa.ba/index.php/javne-nabavke/item/328-konkurentski-zahtjev-za-dostavu-ponuda-za-nabavku-kompjuterske-opreme-i-potrepstina-za-potrebe-fakulteta-za-saobracaj-i-komunikacije.html

Broj javne nabavke: 01-091/17
Sarajevo: 26.01.2017. godine


PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme i  potrepština za potrebe Fakulteta za saobradaj i komunikacije

 

Poštovani,

U  ime  Fakulteta  za  saobradaj  i  komunikacije,  pozivam  Vas  da  dostavite  ponudu  u  postupku  konkurentskog zahtjeva za nabavku broj 01-091/17 Procedura javne nabavke de se obaviti u skladu sa  Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.


Dokumentacija se može preuzeti iz priloga.

]]>
agencija.ims@gmail.com (Administrator) Javne nabavke Fri, 27 Jan 2017 12:40:47 +0100