Zakoni

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (PRE?IŠ?ENI TEKST)
Službene novine Kantona Sarajevo 42/13

Okvirni zakon o visokom obrazovanju
Standardi i normativi visokog obrazovanja
Zakon o nau?noistraživa?koj djelatnosti
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

 

Pravilnici UNSA

Statut Univerziteta u Sarajevu

Pravila studiranja za I ciklus studija

Pravila studiranja za II ciklus studija

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA ZA II CIKLUS STUDIJA

Pravila studiranja za III ciklus studija

Pravilnik o akademskim titulama

Pravilnik o akademskim titulama za grupaciju medicinskih nauka

Spisak akademskih titula, nau?nih i stru?nih zvanja

Pravilnik o radu grupacija

Odluka o utvr?ivanju mati?nih oblasti i mati?nih predmeta visokoškolskih ustanova

Pravilnik o javnim ispravama

Pravilnik o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu

PRAVILNIK O IZBORU PROREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Poslovnik o radu Upravnog odbora

POSLOVNIK- štampanje diplome i dodatak diplomi na UNSA

Poslovnik o na?inu dodjele po?asnog zvanja professor emeritus

Pravilnik o izdava?koj djelatnosti

Poslovnik o radu izdava?kog savjeta

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu

Eti?ki kodeks

Pravilnik o priznanjima Univerziteta u Sarajevu 

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava studentima-fond„Acc. Edhem  ?amo"

Pravilnik o utvr?ivanju kriterija za dodjelu naknada zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu za slu?aj smrti, teške invalidnosti ili teške bolesti zaposlenika ili ?lana njegove uže porodice

Pravilnik o upravljanju ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu slu?aj smrti, teške invalidnosti ili teške bolesti zaposlenika ili ?lana njegove uže porodice

 

Dokumenti UNSA

Strategija razvoja visokog obrazovanja na podru?ju Kantona Sarajevo za period 2010-2015. godine
Vodi? za pristup informacijama
Strategija razvoja Univerziteta u Sarajevu 2011-2015.

 

Obrasci

 Uputstva za recezente
Uputstvo za predlaga?a rukopisa
Obrazac zahtjeva za dobivanje univerzitetske saglasnosti
 Obrazac plana izdava?ke djelatnosti všu za akademsku godinu
Formular sa podacima za izbor u nastavni?ka zvanja
 Formular sa podacima za izbor u nastavni?ka zvanja (stru?no - umjetni?ki predmeti)
 Formular sa podacima za izbor u nau?na zvanja

 

Cjenovnici

Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 15/15 od 23.aprila 2015. godine)


Na osnovu ?l. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:  24/03 - Pre?iš?eni tekst),  ?l.  138. i  139. Zakona o visokom obrazovanju  ("Službene novine Kantona Sarajevo",  broj: 43/08 ), na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu Vlada Kantona Sarajevo, na 20. sjednici  održanoj  11. 06. 2009. godine,  donijela je

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU PARTICIPACIJE CIJENA USLUGA, UPISNINA I DRUGIH TROŠKOVA STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, TE FAKULTETA I AKADEMIJA U NJEGOVOM SASTAVU ODLUKA O UTVR?IVANJU VISINE CIJENA USLUGA
KOJE VRŠI UNIVERZITET U SARAJEVU


Na osnovu ?lana 27. Zakona o ustanovama ("Sl.list BiH" broj: 6/92, 8/93 I 13/94) i ?lana 162. Pravila Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, na 18.sjednici održanoj 20.10.2003 .godine, donio je

ODLUKU
o utv?ivanju visine cijena usluga koje vrši Univerzitet u Sarajevu
 

 Cijena usluga

  Odluka o dopuni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 35.

  Odluka o dopuni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 36.

  Odluka o izmjeni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 36.

 
Odluka o dopuni Odluka o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 37.

  Odluka o dopuni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 38.

  Odluka o izmjeni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 38.

 
Odluka o izmjeni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 39.

  Odluka o dopuni Odluke o utvr?ivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine Ta?ka 4., 12., 40.

 


Zašto upisati FSK?       Upis        Studijski programi       Odsjeci i usmjerenja       Studentski vodi?       Prezentacija

 Kontakt telefon: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranica Fakulteta:  www.fsk.unsa.ba.