Komunikacijske tehnologije

Cilj studijskog programa pod nazivom "Komunikacijske tehnologije" na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA je sticanje znanja potrebnih za upravljanje i organizovanje tehnološkim procesima u oblasti komunikacija, upravljanje komunikacijskim mrežama kao i sticanje znanja i vještina potrebne za druge aktivnosti u ovoj oblasti.

U vremenu brzih promjena uslovljenim procesima globalizacije, novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, novih ekonomskih tokova i sl., neophodno je imati stručne i sposobne kadrove koji će imati znanja i vještine potrebne za upravljanje komunikacijskim sistemima i procesima. Zbog toga je neophodno profilisanje kadrova posebne stručnosti i specijalizacije, pa se na usmjerenju "Komunikacijske tehnologije" izučavaju predmeti koji omogućavaju sticanje znanja i vještina za upravljanje različitim komunikacijskim mrežama kao što su Internet, mobilne mreže svih generacija (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE), računarske mreže, itd. U fokusu su i znanja potrebna za upravljanje kvalitetom mreža i procesa u komunikacijama kao što su upravljanje odnosima sa korisnicima kroz prodaju, marketing i podršku. Pored inžinjerskih disciplina izučava se i grupa predmeta koja omogućava bolju interakciju inžinjera sa ovog usmjerenja sa stručnjacima iz drugih oblasti kao što su menadžment, marketing, legislativa, itd.

Nove komunikacijske tehnologije i kontinuiran napredak u ovoj oblasti uzrokuje dinamično okruženje i potrebu za kontinuiranim usavršavanjem kadrova iz ovih oblasti.  Neka od znanja i kompetencija koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Komunikacijske tehnologije" su:

-  Znanja i vještine potrebne za razumijevanje komunikacijskih tehnologija koje se koristi za upravljanje telekomunikacijskim mrežama i sistemima.

-  Znanja i vještine potrebne za razumijevanje telekomunikacijskih usluga u svrhu upravljanja odnosima sa korisnicima kroz podršku, prodaju, marketinške aktivnosti, itd.

-  Mogućnosti da planiranja, vođenja i učestvovanje u timovima u cilju izrade i realizacije projekata iz oblasti komunikacijskih tehnologija.

-  Mogućnosti da uspješno komuniciraju sa osobama koje imaju različite uloge u funkcionisanju komunikacijskih sistema (korisnici, menadžeri, analitičari, mrežni administratori) transdisciplinarno povezujući znanja iz svih oblasti tehničkih nauka.

-   Sposobnost za rješavanje poslovno-orijetisanih problema uz identifikaciju, analizu, razvoj i implementaciju poslovnih rješenja za unaprijeđenje komunikacijskih sistema i procesa u ovoj oblasti.

 

Područje zapošljavanja kadrova sa usmjerenja "Komunikacijske tehnologije" su najčešće kompanije iz ICT sektora kao što su: telecom operateri, mrežni operateri, internet i kablovski provajderi, programerske i softverske kompanije, banke, državne institucije, razvojni i istraživački centri itd.

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju "Komunikacijske tehnologije" biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u svim granama komunikacija i kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima. Sve navedeno ukazuje na značaj izučavanja ove oblasti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.


Zašto upisati FSK?       Upis        Studijski programi       Odsjeci i usmjerenja       Studentski vodič       Prezentacija

 Kontakt telefon: +387 33 565 211 i +387 33 565 202, E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web stranica Fakulteta:  www.fsk.unsa.ba.