slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Grad Sarajevo – Fakultet za saobraćaj i komunikacije: Partnerskim vezama do…

22-09-2020

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sarajevskog univerziteta Amel Kosovac, potpisali su Protokol o poslovno-tehničkoj saradnji. Protokolom su definirani ciljevi i uslovi međusobne saradnje u projektima, elaboratim...

Studentska anketa u sklopu Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevara…

21-09-2020

Drage kolegice i kolege, Prije svega, nadamo se da ste nam dobro. Kompanija Deloitte Bosna i Hercegovina organizuje niz dešavanja u sklopu obilježavanja Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama. Smatrajte ovaj dopis ljubaznim podsjetnikom da, u...

Termini za odbranu zaršnih radova

21-09-2020

Prezime i ime studenta Datum predaje završnog rada – tvrdi uvez Datum odbrane završnog rada Imenovana Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada: Dedović Fatima    17.09.2020. Četvrtak, 24.09.20...

Obavještenje o upisu prakse za studente III godine

18-09-2020

Obavještavaju se studenti koji trebaju upisati praksu, da potrebnu dokumentaciju dostave šefu odsjeka što ranije,a najkasnije do 25.9, obzirom na rokove za upis u II ciklus studija.

Obavještenje o upisu u više godine studija u akademskoj 2020/2021. godini

16-09-2020

Upis u više godine prvog i drugog ciklusa studija će se vršiti od 14.09.2020. godine do 30.09.2020. godine.   Mole se kategorije studenata koje su oslobođene plaćanja da potvrdu o svom statusu donesu pri upisu.  Isključivo se prima potvrda koja...

Obavjest za prolongiranje upisa akademske 2020.-21.

15-09-2020

  Poštujući Odluku Senata Univerziteta u Sarajevu kojom se odobrava još jedan ispitni rok OBAVJEŠTAVAJU SE Studenti III ciklusa stidija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije da se produžava termin upisa u akademsku 2020./21. do 02.11.2020. godine. O...

Termini za odbranu zaršnih radova

08-09-2020

Prezime i ime studenta Datum predaje završnog rada – tvrdi uvez Datum odbrane završnog rada Imenovana Komisija za ocjenu i odbranu završnog rada: Trako Tarik    08.09.2020. Utorak, 15.09.2020. g...

Upis u naredni semestar na III ciklusu studija

08-09-2020

O B A V J E S T   Upis u naredni semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, akademske 2019./2020. obavit će se u periodu od 08.09.2020. do 14.09.2020. godine. RUKOVODILAC VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA        ...