slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Produženje roka za upis na II ciklus studija

28-10-2020

Odluku Senata broj:  01-23-3/20 od 28.10.2020 godine kojom se daje saglasnost na produženje roka za upis na drugi ciklus studija

Termini za odbranu zaršnih radova

28-10-2020

UNIVERZITET U SARAJEVU  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE  OBAVJEŠTENJE  Student  Maid Suljaković sa Odsjeka za saobraćaj i usmjerenje cestovni saobraćaj, završni diplomski rad pod nazivom   “PRIMJENA EVROPSKIH REGULATI...

Termini za odbranu zaršnih radova

27-10-2020

UNIVERZITET U SARAJEVU  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE  OBAVJEŠTENJE  Student Nejra Bašić s Odsjeka za saobraćaj i usmjerenje cestovni saobraćaj završni diplomski rad pod nazivom   “ANALIZA METODA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIM...

Termini za odbranu zaršnih radova

26-10-2020

UNIVERZITET U SARAJEVU  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE  OBAVJEŠTENJE  Student Samir Hajdarević s Odsjeka za saobraćaj i usmjerenje cestovni saobraćaj završni diplomski rad pod nazivom   “ELEKTRONSKI SISTEMI U VOZILU RELEV...

Termini za odbranu zaršnih radova

22-10-2020

UNIVERZITET U SARAJEVU  FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE  OBAVJEŠTENJE  Student Armin Ćoralić s Odsjeka za komunikacije i usmjerenje komunikacijske tehnologije završni diplomski rad pod nazivom   “INFORMACIONI SISTEM ZA MEĐ...

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u…

20-10-2020

Liste primljenih kandidata se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja.

Informacije o upisu u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/…

20-10-2020

Upis je od 20.10.2020. do 26.10. 2020. godine, a sve informacije se nalaze u prilogu obavještenja.

Poziv - GRID Kamp

16-10-2020

Poštovani/a, Ovim putem pozivamo sve mlade I ambiciozne osobe do 25 godina da se pridruže besplatnom kampu sa bogatim programom seminara, radionica I studijskih putivanja na temu održivog ruralnog razvoja u okviru projekta “Zeleni Ruralni Interetnički Razvoj” ...