slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Prijemni ispit za upis studenata na prvu godinu I ciklusa studija akademske…

23-06-2016

Prijemni ispit za prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija održat će se u četvrtak, 07.07.2016. godine s početkom u 10:00 sati.  KONKURS ZA UPIS OBAVEZE KANDIDATA

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Saraj…

23-06-2016

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u Sarajevu broj: 01-819/...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA 2016/2017.

20-06-2016

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI POGLEDATI KONKURS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA nabavke…

20-06-2016

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEKANTON SARAJEVOUNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRADAJ I KOMUNIKACIJEBroj javne nabavke: 01-1050/16 Sarajevo: 09.06.2016. godine   Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku Kompjuterske opreme ...

EA SEA-WAY OPEN WEEK (06-11.06.2016. godine)

07-06-2016

Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu organizira EA SEA-WAY OPEN WEEK u periodu 06-11.06.2016. godine. Tom prilikom, Projektni tim organizira seriju predavanja, Workshop-ova, te posjeta neposrednim stejkolderima, u cilju upoznavanja &sca...

Pripremna nastava iz matematike za upis na Fakultet za saobraćaj i komunika…

03-06-2016

Pripremna nastava iz Matematike u cilju upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, u akademskoj 2016./2017. godini će trajati u periodu od 20.06.2016.-25.06.2016. godine sa početkom u 10...

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Du…

19-05-2016

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku. Konferencija je imala za cilj da prezentira dostignute rezultate u realizaciji projektnih aktivnosti i pilot projekata. Konferenciji su pisustvovali predstavnici dvadeset pro...

ODLUKA o direktnom sporazumu br. 01-731/16

15-04-2016

Broj: 01-731/16 Datum: 12.04.2016. godine Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39., maj 2014. godine) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Fakulteta za saobraćaj i komunikacije ...