slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Du…

19-05-2016

Finalna Konferencija EA SEA-WAY Projekta je održana 11.05.2016. godine u Dubrovniku. Konferencija je imala za cilj da prezentira dostignute rezultate u realizaciji projektnih aktivnosti i pilot projekata. Konferenciji su pisustvovali predstavnici dvadeset pro...

ODLUKA o direktnom sporazumu br. 01-731/16

15-04-2016

Broj: 01-731/16 Datum: 12.04.2016. godine Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39., maj 2014. godine) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Fakulteta za saobraćaj i komunikacije ...

EA SEA-WAY: na sastanku u Pescari (Italija) 30-31.03.2016. godine prezentir…

07-04-2016

Na sastanku EA SEA-WAY projektnih partnera, koji je održan u Pescari (Italija) 30-31.03.2016. godine, prezentirani su osnovni ciljevi i područja saradnje definirani Ugovorom o fakultetskoj prekograničnoj saradnji, koji je potpisan u Beogradu, 23.03.2016. godi...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 01-572/16

29-03-2016

Na osnovi POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge i usluge podrške“ za potrebe Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, Dekan je na osnovu prijedloga Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača...

EA SEA-WAY: potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komu…

24-03-2016

U okviru implementacije projektnih aktivnosti EA SEA-WAY IPA Projekta i Radnog paketa WP5, čiji je primarni cilj jačanje prekogranične saradnje, u Beogradu je 23.03.2016. godine, potpisan Ugovor o saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, ...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge …

16-03-2016

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Broj javne nabavke: 01-468/16 Sarajevo, 14.03.2016. godine   POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU usluga „Pomoćne transportne usluge i usluge podrške“ za potrebe Fakulte...

Obavještenje za studente: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2015/2016…

03-02-2016

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2015/2016. godini od 03.02.2016 do 15.02.2016. godine Za upis i ovjeru semestra je potrebno :   Redovan studij: Index; Semest...

Rang lista kandidata i dokumenti potrebni za upis na prvu i drugu godinu II…

24-12-2015

Nastava za I godinu III ciklusa (doktorski studij) počinje 28.12.2015. godine sa početkom u 17:00 sati. Primljeni kandidati trebaju izvršiti upis, a u prilogu obavještenja se nalazi rang lista primljenih kandidata kao i dokumenti potrebni za upis.