Fakultet za saobraćaj i komunikacije

               

slide3

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Odluka i poziv za dostavu ponuda za nabavku pomoćne transportne usluge i us…

06-03-2015

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA   NARUČILAC: Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu   VRSTA POSTUPKA NABAVKE: Postupak nabavke pomoćne transportne usluge i usluge podrške (stručnog vodiča i prevodilaca) nakojeseprimjenjujeposebanrežim Zakona ...

Obavještenje za studente: Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2014/15. …

06-02-2015

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2014/2015. godini od 09.02. do 16.02.2015. godine Za ovjeru je potrebno : Redovan studij: Index; Semestralni list, na prednjoj strani popuniti osob...

FSK prezentirao dostignuća u implementaciji IPA projekta EA SEA-WAY

10-12-2014

U okviru Konferencije ICTTE2014 (International Conference on Traffic and Transport Engineering), održane u Beogradu, 27-28.11.2014. godine, održana je sesija posvećena napretku u realizaciji planiranih aktivnosti programskog paketa WP4 Projekta EA SEA WAY. Predstavni...

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

19-11-2014

Na osnovu člana 86. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10 - Prečišćen tekst), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Odluke Senata Univerziteta u...

Obavještenje o terminu preuzimanja diploma

11-11-2014

Obavještavaju se studenti koji nisu preuzeli diplome na svečanoj promociji i dodjeli diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, da će diplome moći preuzeti u studentskoj službi Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u periodu od 20.11.2014. - 01.12.201...

EA SEA-WAY: treći koordinacijski sastanak održan u Trieste (Italija)

05-11-2014

Prema kalendarskim aktivnostima IPA EA SEA WAY Projekta, u periodu od 15. Do 16.10.2014. godine u Trstu su održani sljedeći sastanci: Prvi sastanak CBB (Cross Border Board) na kome su razmatrani budući pravci razvoja strategije prekogranične saradnje u području jad...

Skraćivanje časova uslijed problema sa zagrijavanjem

03-11-2014

Fakultet za saobraćaj i komunikacije  (zajedno sa ostalim članicama UNSA koje se nalaze unutar Kampusa UNSA) je odlučio da će se nastava u narednom periodu, a do rješavanja problema sa zagrijavanjem prostora unutar Kampusa, odvijati u smanjenom intenzitetu. Ovo zn...

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima

03-11-2014

  Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu   Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, čije je održavanje planirano ...