slideshow 2

Novosti i obavještenja:

Prev Next

Obavještenje o drugom upisnom roku u prvu godinu prvog ciklusa studija na F…

14-07-2015

Obavještavaju se kandidati koji nisu primljeni na Fakultet za saobraćaj i komunikacije na prvom upisnom roku, da dokumente mogu predati u Studentsku službu u periodu od 14.07.2015. – 24.07.2015. godine, kao i od 24.08.2015.-28.08.2015. godine u terminu od 10:00...

Konačne rang liste nakon I upisnog roka za prijem na prvi ciklus studija ak…

14-07-2015

Objavljene rang liste možete preuzeti iz priloga, a odabirom odgovarajućeg usmjerenja.

Obavještenje o terminu Međunarodne ljetne škole

13-07-2015

O B A V J E Š T E NJ E   Obavještava se nastavno osoblje i studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu da će se nastava u okviru Međunarodne ljetne škole održavati u periodu od 24.08.2015. – 29.08.2015. godine. Uplatnice sa na...

Preliminarne rang - liste za upis nakon održanog prijemnog ispita 06.07.201…

08-07-2015

U prilogu obavještenja se nalaze: Preliminarne rang liste kandidata u kategorijama: REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI KANTON i REDOVNI STUDIJ - TROŠKOVE SNOSI STUDENT. (liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg usmjerenja na koje je kandidat aplicirao) Pre...

Obavijest o prijemnom ispitu 2015/2016.

06-07-2015

  OBAVIJEST O PRIJEMU KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2015/2016   Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira nafakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu. Prijave na Konkurs za upis...

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba sa pratećim uslugama

02-07-2015

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA nabavke roba sa pratećim uslugama   JRJN - 39000000-2     PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba sa pratećim uslugama za potrebe Fakulteta za saob...

OBAVJEŠTENJE: konsultacije vezane za pripremnu nastavu iz matematike

20-06-2015

Obavještavaju se polaznici pripremne nastave da će se konsultacije iz matematike, umjesto 20.06.2015 godine, održati 27.06.2015. godine sa početkom u 10:00 sati. "Ukoliko polaznici pripremne nastave imaju potrebu za dodatnim konsultacijama, iste mogu obaviti i...

Informacije vezane za upis i prijemni ispit

19-06-2015

TERMIN ZA PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U I (prvu) GODINU I (prvog) CIKLUSA STUDIJA: ponedjeljak, 06. juli 2015. godine sa početkom u 10,00 sati   Informacije o obavezama kandidata, planu upisa i potrebnim dokumentima za upis se mogu preuzeti iz priloga ovog o...